Privacybeleid

Dit privacy beleid regelt de manier waarop de website informaties verzamelt, gebruikt, onderhoudt en openbaar maakt die verzameld zijn van gebruikers (elk een 'gebruiker') van de website ('site'). Dit privacy beleid is van toepassing op de site en alle producten en diensten die door het bedrijf worden aangeboden.


Bovendien is dit privacybeleid een juridisch document dat alle manieren onthult waarop ITACWT Limited, een bedrijf naar Iers recht, met als adres ITACWT Limited, 3 Cruise Park Rise, Tyrrelstown, Dublin 15, Ierland (“systeme.io”, “ITACWT LTD”, “wij”, “ons”) en eigenaren van de site de gegevens van een gebruiker verzamelen, gebruiken, onthullen en beheren.

Persoonsgegevens

We kunnen op verschillende manieren persoonsgegevens van gebruikers verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, wanneer gebruikers onze site bezoeken, zich registreren op de site, zich abonneren op de nieuwsbrief en in verband met andere activiteiten, diensten, functies of bronnen die we beschikbaar maken op onze site. Gebruikers kunnen, indien van toepassing, om een e-mailadres worden gevraagd. Gebruikers kunnen onze site echter anoniem bezoeken. We zullen alleen persoonsgegevens van gebruikers verzamelen als ze dergelijke informatie vrijwillig aan ons verstrekken. Gebruikers kunnen altijd weigeren om persoonsgegevens te verstrekken, overigens kan dit hen verhinderen deel te nemen aan bepaalde site gerelateerde activiteiten.

Algemene informatiegegevens

We kunnen algemene informatiegegevens over gebruikers verzamelen wanneer ze interactie hebben met onze site. Algemene informatiegegevens kunnen de browsernaam, het type computer en technische informatie over de verbindingsmiddelen van gebruikers met onze site omvatten, zoals het besturingssysteem en de gebruikte internetproviders en andere soortgelijke informatie.

Cookies voor webbrowsers

Onze site kan 'cookies' gebruiken om de gebruikerservaring te verbeteren. De webbrowser van de gebruiker plaatst cookies op hun harde schijf voor archiveringsdoeleinden en soms om informatie over hen bij te houden. De gebruiker kan ervoor kiezen om zijn webbrowser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd of om te waarschuwen wanneer cookies worden verzonden. Als ze dat doen, houd er dan rekening mee dat sommige delen van de site mogen niet correct werken.

Hoe we verzamelde informatie gebruiken

Het bedrijf kan persoonsgegevens van gebruikers verzamelen en gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Ons product bedienen en verbeteren in een beperkte functie;
 • Reclame- of promotiemateriaal te sturen;
 • Het Product of andere gevraagde diensten te leveren, transacties verwerken en u gerelateerde informatie te sturen;
 • Technische kennisgevingen, updates, beveiligingswaarschuwingen en ondersteunings- en administratieve berichten te sturen;
 • Reageren op uw opmerkingen, vragen en verzoeken en u voorzien van de gevraagde klantenondersteuning;
 • Monitoren en evalueren van trends, gebruik en activiteiten in verband met ons product;
 • Ter beveiliging van onze systemen, fraude vookomen en de veiligheid van uw account te beschermen;
 • Mogelijk verboden of illegale activiteiten te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken en om onze voorwaarden en ons beleid af te dwingen;
 • Het product personaliseren en verbeteren en inhoud, communicatie of functies bieden die aansluiten bij de interesses van gebruikers; en
 • Te koppelen of combineren met andere informatie die we van derden verkrijgen om uw behoeften te begrijpen en u een betere service te bieden.


We behouden ons te allen tijde het recht voor om uw inhoud en informatie te beoordelen om problemen met onze software of ons product op te lossen.


Informatie die we kunnen delen: We zullen uw persoonlijke informatie nooit "verkopen" (zoals die term is gedefinieerd in de California Consumer Privacy Act). We kunnen uw persoonlijke gegevens echter als volgt met derden delen:


 • Dienstverleners: we gebruiken andere bedrijven, agenten of aannemers om namens ons diensten te verlenen of om ons te helpen bij het leveren van diensten aan u. We schakelen bijvoorbeeld serviceproviders in om marketing, advertenties, communicatie, beveiliging, betalingsverwerking, infrastructuur en IT-services te bieden, om ons product aan te passen, te personaliseren en te optimaliseren, om betalingstransacties te verwerken, om klantenservice te bieden en om te analyseren en verbeteren gegevens. Bij het leveren van dergelijke diensten hebben deze dienstverleners mogelijk toegang tot uw persoonlijke gegevens. Deze dienstverleners zijn overeengekomen om de vertrouwelijkheid, veiligheid en integriteit van de persoonlijke informatie die zij van ons verkrijgen te handhaven en we geven hen geen toestemming om uw persoonlijke informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve in verband met het verlenen van hun diensten.


 • Bescherming van ITACWT Limited en anderen: ITACWT Limited en haar serviceproviders kunnen uw persoonlijke informatie openbaar maken en anderszins gebruiken wanneer wij of zij redelijkerwijs geloven dat dergelijke openbaarmaking nodig is om (i) te voldoen aan en toepasselijke wet-, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken; (ii) toepasselijke gebruiksvoorwaarden afdwingen, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen; (iii) illegale of vermoedelijke illegale activiteiten, beveiligings- of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken; of (d) beschermen tegen schade aan de rechten, eigendommen, veiligheid van ITACWT Limited, onze gebruikers of het publiek, zoals vereist of toegestaan ​​door de wet.


 • Bedrijfsoverdrachten: in verband met een reorganisatie, herstructurering, fusie of verkoop of andere overdracht van activa, zullen we informatie overdragen, inclusief persoonlijke informatie, op voorwaarde dat de ontvangende partij ermee instemt uw privacy te respecteren op een manier die in overeenstemming is met onze Privacyverklaring Beleid.


 • Andere gebruikers: inhoud die u maakt, uploadt of kopieert naar ons product, kan, als u daarvoor kiest, worden gelezen, gekopieerd, gebruikt en verspreid door mensen die u kent, uw leden of mensen die u niet kent. Informatie die u openbaar maakt met behulp van de chatfunctie van het product, kan worden gelezen, gekopieerd, gebruikt en verspreid door mensen die deelnemen aan de chat. Wees voorzichtig bij het opnemen van gevoelige informatie, zoals huisadressen of telefoonnummers, in inhoud die u deelt of in chatsessies.


 • Met uw toestemming: we kunnen uw persoonlijke gegevens delen als we uw toestemming hebben.


Wanneer we tijdens het delen van informatie persoonlijke informatie overdragen naar landen binnen de Europese Economische Ruimte of andere regio's met uitgebreide gegevensbeschermingswetten, zullen we ervoor zorgen dat de informatie wordt overgedragen in overeenstemming met dit privacybeleid en zoals toegestaan ​​door de toepasselijke wetten op gegevensbescherming.


Aanbieder van advertentie- en analyseservices door anderen: we kunnen anderen toestaan ​​analyseservices te leveren en advertenties voor ons product weer te geven. Deze providers (bijvoorbeeld Google Analytics) kunnen cookies, webbakens, apparaat-ID's en andere trackingtechnologieën gebruiken die informatie verzamelen over uw gebruik van ons product. Deze informatie kan door ons en anderen worden gebruikt om de populariteit van ons product te bepalen, advertenties en inhoud te leveren die zijn afgestemd op uw interesses in het product en op andere websites, apps en andere diensten, en om uw online activiteit beter te begrijpen.


U kunt meer te weten komen over deze praktijk of u afmelden voor uw surfactiviteit op het web op interesses gebaseerde reclamedoeleinden door naar https://aboutads.info/choices te gaan. U kunt zich afmelden voor Google Analytics door naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout te gaan.

Hoe we uw informatie opslaan en beschermen

We nemen passende gegevensverzamelings-, opslag- en verwerkingspraktijken en beveiligingsmaatregelen om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van uw persoonlijke informatie, gebruikersnaam, wachtwoord, transactie-informatie en gegevens die op de site zijn opgeslagen.


Onze servers worden gehost door Amazon Web Services in Ierland. Uw gegevens worden daarom opgeslagen in het gegevensopslagsysteem en de databases van Amazon Web Services in Ierland. Uw gegevens worden versleuteld en opgeslagen op een beveiligde server. Het wordt niet overgedragen buiten de Europese Unie.


Ga voor meer informatie naar docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-overview/security-and-compliance.html

Het delen van uw persoonlijke gegevens

We verkopen, verhandelen of verhuren geen persoonsgegevens van gebruikers aan anderen. We kunnen generieke geaggregeerde demografische informatie die niet is gekoppeld aan persoonsgegevens met betrekking tot bezoekers en gebruikers delen met onze zakenpartners, vertrouwde gelieerde ondernemingen en adverteerders voor de hierboven beschreven doeleinden.

Websites van derden

Gebruikers kunnen op onze site advertenties of andere inhoud vinden die linken naar de sites en diensten van onze partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers en andere derde partijen. We hebben geen controle over de inhoud of links die op deze sites verschijnen en zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die worden toegepast door websites die naar of van onze site zijn gelinkt. Bovendien kunnen deze sites of diensten, met inbegrip van hun inhoud en links, voortdurend veranderen. Deze sites en diensten kunnen hun eigen privacybeleid en klantenservicebeleid hebben. Browsen en interactie op een andere website, inclusief websites die een link naar onze Site hebben, is onderworpen aan de eigen voorwaarden en het beleid van die website.


Derden die inhoud leveren en/of publiceren via ons product, worden beschouwd als de gegevensbeheerders voor alle persoonlijke gegevens in de inhoud die door een dergelijke partij naar het product is geüpload ("inhoud van derden") en alle andere persoonlijke gegevens die worden verwerkt in met betrekking tot dergelijke inhoud van derden. Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op de verwerking waarvoor ITACWT Limited de gegevensbeheerder is. Als u vragen hebt over persoonlijke gegevens in inhoud van derden, neem dan contact op met de externe provider die verantwoordelijk is voor dergelijke inhoud van derden.

Gebruik van openbaarmaking van Google API-services:

ITACWT Limited gebruikt de API-services (Application Programming Interface) van Google om het gebruik van de Coaching-functie mogelijk te maken (d.w.z. gebruik van uw Gmail-account om in te loggen op het ITACWT Limited-platform).


Het gebruik door ITACWT Limited van informatie die is ontvangen van Google API's zal voldoen aan Google API Services User Data Policy, inclusief Limited Use requirements.

Soorten gegevens verzameld met Google API-services

De informatie die met deze API-services wordt verzameld en gebruikt, omvat persoonlijke gegevens zoals e-mailadressen, agenda-informatie en voor- en achternaam.

Gebruik van gegevens van Google API-services

Uw Google-gegevens worden door onze systeemontwikkelaars gebruikt om gebruikersgerichte functies te bieden of te verbeteren die belangrijk zijn voor uw gebruikerservaring. Het beleid en de procedures van ITACWT Limited definiëren vereisten die het ongeoorloofde gebruik van gegevens binnen het platform verbieden.


Om verbeteringen aan het platform door te voeren, is het mogelijk dat we uw informatie moeten delen met andere interne teamleden van ITACWT Limited; ITACWT Limited-beleid vereist echter dat dit type delen alleen wordt uitgevoerd wanneer ITACWT Limited het volgende heeft aangewezen:

 • nodig worden geacht om gebruikersgerichte functies te bieden of te verbeteren die prominent aanwezig zijn in de gebruikersinterface van de aanvragende appReclame- of promotiemateriaal te sturen
 • te om te voldoen aan de toepasselijke wettenITACWT Limited-teamleden mogen nooit gegevens met een beperkt bereik gebruiken of overdragen om gebruikersadvertenties weer te geven. Dit omvat gepersonaliseerde, opnieuw gerichte en op interesses gebaseerde advertenties.


Uw gegevens beveiligen

ITACWT Limited heeft beleidsregels en procedures opgesteld die de juiste waarborgen definiëren voor de bescherming van uw gevoelige informatie.

Data Privacy

We hechten veel belang aan het handhaven van de veiligheid en privacy van uw gegevens. Voor meer informatie.

Wijzigingen in dit privacybeleid

ITACWT Ltd heeft de vrijheid om dit privacybeleid op elk moment bij te werken. We moedigen gebruikers aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen om op de hoogte te blijven van hoe we de persoonlijke informatie die we verzamelen helpen beschermen. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om dit privacybeleid periodiek te herzien en op de hoogte te worden van wijzigingen.

Uw aanvaarding van deze voorwaarden

Door deze site te gebruiken, geeft u aan dat u dit beleid accepteert. Als u niet akkoord gaat met dit beleid, gebruik onze site dan niet. Als u de site blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen in dit beleid, wordt dit beschouwd als uw aanvaarding van die wijzigingen.