Declinarea răspunderii - Notă legală

Acești termeni și condiții stabilesc condițiile de utilizare a serviciului web https://systeme.io


Utilizatorul recunoaște că a citit acest document și a acceptat toate aceste informații, indiferent dacă utilizarea este personală sau profesională. În cazul în care această utilizare este făcută în calitate profesională, utilizatorul garantează că dispune de competențele necesare pentru a accepta aceste condiții generale în cadrul organizației sale.

Editor de site

Acest site este publicat de compania ITACWT:

ITACWT Limited

3 Cruise Park Rise

Tyrrelstown

Dublin 15

Ireland

Găzduire

Amazon Web Services, Inc.

410 North Ave

Seattle, WA 98109-5210, US

Responsabilitate

Editorul site-ului oferă o cantitate mare de informații gratuite. El se asigură în mod constant că pune la dispoziție mijloacele de care dispune pentru a asigura calitatea acestor conținuturi. Cu toate acestea, este la latitudinea utilizatorului să se asigure de relevanța acestor informații în funcție de situația sa. Utilizatorul se angajează să utilizeze aceste informații pe răspunderea sa exclusivă și exonerează editorul de orice responsabilitate în această privință.

Responsabilitate în utilizarea serviciului

Utilizatorul se obligă să nu perturbe în niciun fel funcționarea serviciului oferit pe https://systeme.io.

În special, utilizatorul se angajează să se abțină de la postarea de mesaje ilegale, defăimătoare sau insultătoare pe întregul site sau pe o parte a acestuia.

De asemenea, utilizatorul se angajează să furnizeze date personale veridice, exacte și complete.

Cookie-uri

Utilizatorul este informat că în browserul său pot fi instalate cookie-uri. În orice caz, utilizatorul poate șterge în mod liber cookie-urile din browserul său.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Este posibil să vă dezabonați de la buletinul informativ al site-ului prin intermediul unui link aflat în partea de jos a fiecărui e-mail trimis.

Aceste drepturi pot fi exercitate scriind la adresa:

ITACWT Limited

3 Cruise Park Rise

Tyrrelstown

Dublin 15

Ireland

prin anexarea la cerere a unei fotocopii a actului de identitate.

Proprietate

Acest site este proprietatea exclusivă a ITACWT LTD. Directorul publicației este Aurélien Amacker