Ansvarsfriskrivning - juridiskt meddelande

Dessa villkor anger villkoren för användning av webbtjänsten https://systeme.io


Användaren bekräftar att ha läst detta dokument och accepterat all denna information, oavsett om användningen är personlig eller yrkesmässig. Om användningen sker i yrkesmässig kapacitet garanterar användaren att ha nödvändiga befogenheter för att acceptera dessa allmänna villkor inom sin organisation.

Redaktör för webbplatsen

Denna webbplats publiceras av företaget ITACWT:

ITACWT Limited

3 Cruise Park Rise

Tyrrelstown

Dublin 15

Ireland

Hosting

Amazon Web Services, Inc.

410 North Ave

Seattle, WA 98109-5210, US

Ansvarsfullhet

Utgivaren av webbplatsen tillhandahåller en stor mängd gratis information. Han ser ständigt till att använda de medel som står till hans förfogande för att säkerställa kvaliteten på detta innehåll. Det är dock upp till användaren att se till att informationen är relevant med hänsyn till den egna situationen. Användaren förbinder sig att använda denna information under eget ansvar och befriar utgivaren från allt ansvar i detta avseende.

Ansvar vid användning av tjänsten

Användaren förbinder sig att inte på något sätt störa driften av den tjänst som erbjuds på https://systeme.io.

Användaren förbinder sig särskilt att avstå från att publicera olagliga, ärekränkande eller förolämpande meddelanden på hela eller delar av webbplatsen.

Användaren förbinder sig också att lämna sanningsenliga, korrekta och fullständiga personuppgifter.

Cookies

Användaren informeras om att cookies kan komma att installeras i dennes webbläsare. Användaren kan i vilket fall som helst fritt radera sina cookies från sin webbläsare.

Behandling av personuppgifter

Det är möjligt att avregistrera sig från webbplatsens nyhetsbrev via en länk längst ner i varje e-postmeddelande som skickas.

Dessa rättigheter kan utövas genom att skriva till:

ITACWT Limited

3 Cruise Park Rise

Tyrrelstown

Dublin 15

Ireland

genom att till din begäran bifoga en fotokopia av din legitimation.

Fastighet

Denna webbplats är ITACWT LTD:s exklusiva egendom. Ansvarig utgivare för denna publikation är Aurélien Amacker