Zastrzeżenie prawne

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego https://systeme.io/pl.


Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym dokumentem i zaakceptował wszystkie zawarte w nim informacje, niezależnie od tego, czy korzysta z niego w celach osobistych, czy zawodowych. W przypadku korzystania z serwisu w celach zawodowych, użytkownik gwarantuje, że posiada niezbędne uprawnienia do zaakceptowania niniejszych ogólnych warunków w ramach swojej organizacji.

Edytor strony

Ta strona jest publikowana przez firmę ITACWT:

ITACWT Limited

3 Cruise Park Rise

Tyrrelstown

Dublin 15

Ireland

Hosting

Amazon Web Services, Inc.

410 North Ave

Seattle, WA 98109-5210, US

Odpowiedzialność

Wydawca witryny zapewnia dużą ilość bezpłatnych informacji. Nieustannie dba o to, aby zapewnić jakość tych treści. Jednak to użytkownik musi upewnić się, że informacje te są adekwatne do jego sytuacji. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z tych informacji na własną odpowiedzialność i zwalnia wydawcę z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.

Odpowiedzialność za korzystanie z usługi

Użytkownik zobowiązuje się w żaden sposób nie zakłócać działania serwisu oferowanego na stronie https://systeme.io/pl.

W szczególności użytkownik zgadza się powstrzymać od publikowania nielegalnych, zniesławiających lub obraźliwych wiadomości na całej stronie lub jej części.

Użytkownik zobowiązuje się również do podawania prawdziwych, dokładnych i kompletnych danych osobowych.

Pliki cookie

Użytkownik jest informowany, że pliki cookie mogą być instalowane w jego przeglądarce. W każdym przypadku użytkownik może swobodnie usunąć pliki cookie ze swojej przeglądarki.

Przetwarzanie danych osobowych

Istnieje możliwość rezygnacji z subskrypcji biuletynu witryny za pośrednictwem łącza znajdującego się na dole każdej wysyłanej wiadomości e-mail.

Z praw tych można skorzystać, pisząc na adres:

ITACWT Limited

3 Cruise Park Rise

Tyrrelstown

Dublin 15

Ireland

dołączając do wniosku kserokopię dowodu tożsamości.

Nieruchomość

Ta strona jest wyłączną własnością ITACWT LTD. Dyrektorem publikacji jest Aurelien Amacker