Disclaimer-juridische kennisgeving

Deze voorwaarden bepalen de gebruiksvoorwaarden van de webservice https://systeme.io


De gebruiker erkent dit document te hebben gelezen en al deze informatie te hebben aanvaard, ongeacht of het gebruik persoonlijk of professioneel is. Indien er gebruik wordt gemaakt in een professionele hoedanigheid, garandeert de gebruiker de nodige bevoegdheden te hebben om deze algemene voorwaarden binnen zijn organisatie te aanvaarden.

Site-editor

Deze site wordt uitgegeven door het bedrijf ITACWT: ITACWT LTD Cruise Park Rise

Tyrrelstown

Dublin 15

Ierland

Hosting

Amazon Web Services, Inc.

410 North Ave

Seattle, WA 98109-5210, US

Verantwoordelijkheid

De uitgever van de site zorgt voor een grote hoeveelheid gratis informatie. Hij zorgt er voortdurend voor dat hij de middelen ter beschikking stelt om de kwaliteit van deze inhoud te waarborgen. Het is echter aan de gebruiker om de relevantie van deze informatie in het licht van zijn situatie te verwerken. De gebruiker verbindt zich ertoe deze informatie onder zijn eigen verantwoordelijkheid te gebruiken en ontslaat de uitgever in dit verband van elke aansprakelijkheid.

Verantwoordelijkheid bij het gebruik van de dienst

De gebruiker verbindt zich ertoe de werking van de dienst aangeboden op https://systeme.io op geen enkele manier te verstoren. In het bijzonder stemt de gebruiker ermee in zich te onthouden van het plaatsen van illegale, lasterlijke of beledigende berichten op de gehele of een deel van de site.

De gebruiker stemt er ook mee in om waarheidsgetrouwe, nauwkeurige en volledige persoonlijke gegevens te verstrekken.

Cookies

De gebruiker wordt erop gewezen dat cookies in zijn browser kunnen worden geïnstalleerd. In ieder geval kan de gebruiker zijn cookies vrijelijk uit zijn browser verwijderen.

Verwerking van persoonsgegevens

Het is mogelijk om je af te melden voor de nieuwsbrief van de site via een link onderaan elke verzonden e-mail.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door te schrijven naar:

ITACWT LTD

Cruise Park Rise

Tyrrelstown

Dublin 15

Ierland

door bij uw verzoek een fotokopie van uw identiteitsbewijs te voegen.

Eigendom

Deze site is het exclusieve eigendom van ITACWT LTD. De directeur van de publicatie is Aurélien Amacker