Podmienky a pravidlá

Článok 1: Rozsah pôsobnosti

Tieto všeobecné podmienky predaja sa vzťahujú na všetky transakcie uzavreté prostredníctvom webových stránok siete ITACWT Limited. Za "fyzickú" alebo právnickú osobu sa považuje každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutočňuje objednávku potvrdenú prostredníctvom našej zabezpečenej platobnej platformy alebo šekom či v hotovosti.

Článok 1a: Veková hranica

Platia vekové obmedzenia: ITACWT Limited prijíma len klientov starších ako 16 rokov (pre fyzické a elektronické produkty) a starších ako 18 rokov (pre služby: koučovanie, workshopy, semináre). Robíme všetko pre to, aby sme obmedzili prístup k našim stránkam, produktom a službám pre neplnoleté osoby. Hoci naše produkty a služby nemajú šokujúci charakter, uprednostňujeme zameranie na zrelé publikum schopné pochopiť dôsledky a zodpovednosť vo svete podnikania. Každého, kto sa prihlásil na odber noviniek a nespĺňa tieto kritériá (vek nad 16 rokov), okamžite vymažeme z našej databázy, akonáhle nás na túto skutočnosť upozorníte. Podobne každý zákazník, ktorý nespĺňa tieto kritériá, bude okamžite vyradený a bude sa vyžadovať vrátenie príslušného výrobku (výrobkov).

Článok 2: Objednávka

Každá objednávka zadaná na stránke patriacej spoločnosti ITACWT Limited znamená úplný a bezvýhradný súhlas s týmito všeobecnými podmienkami predaja.

Článok 3: Cena

Ceny sú uvedené v eurách bez poštovného a spracovania objednávky. Cena položiek sa môže kedykoľvek zmeniť. Na objednávku sa však vzťahuje cena uvedená v čase objednávky.


Upozorňujeme, že naše predplatné nie je možné vrátiť

Článok 4: Platba

Platba je splatná ihneď v deň objednávky, a to aj v prípade predobjednávok. Môžete platiť kreditnou kartou.Akceptujeme aj American Express. Bezpečná online platba kreditnou kartou sa uskutočňuje prostredníctvom spoločnosti Stripe, Inc. Odosielané informácie sú šifrované najmodernejším softvérom a počas prenosu po sieti ich nemožno prečítať. Za akúkoľvek záruku týkajúcu sa bezpečnosti tohto systému je plne zodpovedná spoločnosť Stripe, Inc. a nemožno ju pripísať nám.

Článok 5: Ochrana osobných údajov

V súlade so zákonom o ochrane údajov zo 6. januára 1978 máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú, a na ich opravu. Všetky naše súbory nahlasujeme Národnej komisii pre ochranu údajov. Dodržiavaním týchto všeobecných podmienok predaja potvrdzujete, že ste si prečítali naše zásady ochrany osobných údajov a súhlasíte so zhromažďovaním a používaním týchto údajov. Zadaním svojej e-mailovej adresy na niektorej zo stránok v našej sieti budete dostávať e-maily obsahujúce informácie a/alebo propagačné ponuky týkajúce sa produktov zverejnených spoločnosťou ITACWT Limited alebo našimi partnermi. Odber môžete kedykoľvek zrušiť. Stačí kliknúť na odkaz na konci ktoréhokoľvek z našich e-mailov. Tomuto odkazu predchádzajú slová "Ak chcete zrušiť odber alebo zmeniť možnosti odberu, navštívte:" (rozumej: ak chcete zrušiť odber alebo zmeniť možnosti registrácie, kliknite nižšie).


Náš newsletter je nahlásený CNIL pod číslom 1459376 a rešpektuje zákon o ochrane údajov. Článok 10: Uplatniteľné právo. Všetky ustanovenia uvedené v týchto všeobecných podmienkach predaja, ako aj všetky nákupné a predajné operácie, ktoré sú v nich uvedené, podliehajú írskemu právu.

Článok 6: Uplatniteľné právo.

Všetky ustanovenia uvedené v týchto všeobecných podmienkach predaja, ako aj všetky nákupné a predajné operácie, ktoré sú v nich uvedené, podliehajú írskemu právu.

Článok 7: Politika spravodlivého používania

V rámci nášho záväzku poskytovať vysokokvalitné služby má spoločnosť ITACWT Limited pre svoj produkt Softvér ako služba (SaaS) zásady spravodlivého používania (ďalej aj ako FUP), a to: Systeme.io


FUP obsahuje usmernenia pre zákazníkov, ktorí používajú systeme.io, aby sa zabezpečilo, že každý zákazník bude mať konzistentne vysokú kvalitu.


V naliehavom alebo extrémnom prípade, ak vaše používanie našich služieb neustále negatívne ovplyvňuje ostatných používateľov alebo nám spôsobuje náklady, ktoré nie sú bežné v porovnaní s ostatnými zákazníkmi a spôsobujú, že je nerentabilné udržiavať naše služby, môžeme vám zablokovať prístup k našim službám. Predtým, ako tak urobíme, alebo v naliehavých situáciách bezprostredne po takomto kroku, vás vždy budeme kontaktovať, aby sme s vami prediskutovali možné riešenia.


Ak by ste chceli presunúť svoje podnikanie na Systeme.io a nie ste si istí, či by ste boli označení za porušenie nášho FUP, môžete kontaktovať náš tím zákazníckej podpory, aby sme mohli posúdiť vašu situáciu a riešiť vaše obavy.

Článok 8: Informácie o spoločnosti ITACWT Limited

ITACWT Limited je spoločnosť založená podľa írskeho práva, ktorej adresa je:


ITACWT Limited

3 Cruise Park Rise

Tyrrelstown

Dublin 15

Ireland