Termat dhe kushtet

Neni 1: Fushëveprimi

Këto kushte të përgjithshme të shitjes zbatohen për të gjitha transaksionet e përfunduara përmes faqeve Të Internetit Të rrjetit ITACWT Limited. Çdo person fizik ose juridik që bën një urdhër të vërtetuar përmes platformës sonë të sigurt të pagesës, ose me çek ose para, konsiderohet të jetë një person "fizik" ose juridik.

Neni 1a: kufiri I Moshës

Kufizimet e moshës zbatohen: ITACWT Limited pranon vetëm klientë mbi 16 vjeç (për produkte fizike dhe elektronike) dhe mbi 18 vjeç (për shërbime: stërvitje, punëtori, seminare). Ne bëjmë çmos për të kufizuar hyrjen në faqet, produktet dhe shërbimet tona për të miturit. Megjithëse produktet dhe shërbimet tona nuk janë të një natyre tronditëse, ne preferojmë të synojmë një audiencë të pjekur të aftë për të kuptuar implikimet dhe përgjegjësitë e botës së biznesit. Çdokush i abonuar në buletinin që nuk i plotëson këto kritere (mosha mbi 16 vjeç) do të fshihet menjëherë nga baza e të dhënave tona sapo ky fakt të sillet në vëmendjen tonë. Në mënyrë të ngjashme, çdo klient që nuk i plotëson këto kritere do të rimbursohet menjëherë dhe do të kërkohet kthimi i produktit(ve) në fjalë.

Neni 2: Urdhri

Çdo porosi e vendosur në një sit që i përket ITACWT Limited nënkupton pranimin e plotë dhe të pa rezervuar të këtyre kushteve të përgjithshme të shitjes.

Neni 3: Çmimi

Çmimet tregohen në lek shqiptar, duke përjashtuar transportin dhe përpunimin e porosisë tuaj. Çmimi i artikujve mund të ndryshohet në çdo kohë. Sidoqoftë, çmimi i aplikuar për një porosi do të jetë ai i deklaruar në kohën e porosisë.


Ju lutemi vini re se planet tona të pajtimit nuk janë të rimbursueshme

Neni 4: Pagesa

Pagesa duhet të bëhet menjëherë në datën e porosisë, përfshirë produktet e para-porosisë. Ju mund të paguani me kartë krediti.Ne e pranojmë American Express. Pagesa e sigurt në internet me kartë krediti bëhet përmes Stripe, Inc. Informacioni i transmetuar është i koduar nga softueri i artit dhe nuk mund të lexohet gjatë transportit përmes rrjetit. Çdo garanci për sigurinë e këtij sistemi është tërësisht përgjegjësi e Stripe, Inc. dhe nuk mund të na atribuohet.

Neni 5: Mbrojtja e të dhënave personale

Në përputhje me Aktin E Mbrojtjes së të Dhënave të 6 janarit 1978, ju keni të drejtë të përdorni dhe korrigjoni të dhënat personale në lidhje me ju. Ne deklarojmë Të gjitha dosjet tona Në Komisionin Kombëtar për Mbrojtjen e të Dhënave. Duke iu përmbajtur këtyre kushteve të përgjithshme të shitjes, ju pranoni të keni lexuar politikën tonë të mbrojtjes së të dhënave personale dhe pëlqimin për mbledhjen dhe përdorimin tonë të këtyre të dhënave. Duke futur adresën tuaj të postës elektronike në një nga faqet në rrjetin tonë, ju do të merrni email që përmbajnë informacion dhe/ose oferta promovuese në lidhje me produktet e publikuara nga ITACWT Limited ose nga partnerët tanë. Ju mund të çabonoheni në çdo kohë. Thjesht duhet të klikoni në lidhjen në fund të ndonjë prej postave tona elektronike. Kjo lidhje paraprihet nga fjalët "për të çabonuar ose ndryshuar opsionet e pajtimtarit vizitoni:" (kuptoni: për të çabonuar ose ndryshuar opsionet tuaja të regjistrimit, klikoni më poshtë).


Buletini ynë është deklaruar NË CNIL sipas numrit 1459376 dhe respekton Aktin E Mbrojtjes së të Dhënave. Neni 10: ligji në Fuqi. Të gjitha klauzolat që shfaqen në këto kushte të përgjithshme të shitjes, si dhe të gjitha operacionet e blerjes dhe shitjes që janë referuar në të, do të jenë subjekt i ligjit Irlandez.

Neni 6: ligji në Fuqi.

Të gjitha klauzolat që shfaqen në këto kushte të përgjithshme të shitjes, si dhe të gjitha operacionet e blerjes dhe shitjes që janë referuar në të, do të jenë subjekt i ligjit Irlandez.

Neni 7: politika e Përdorimit Të Drejtë

SI pjesë e angazhimit tonë për të ofruar një shërbim me cilësi të lartë, ITACWT Limited ka Një Politikë Të Përdorimit Të Drejtë (referuar edhe SI FUP) Për Softuerin e saj Si Produkt Shërbimi (SaaS), përkatësisht: Systeme.io


FUP përmban udhëzime për përdorimin e klientëve të systeme.io për të siguruar që çdo klient ka një përvojë vazhdimisht me cilësi të lartë.


Në një rast urgjent ose ekstrem, nëse përdorimi juaj i shërbimeve tona ndikon vazhdimisht negativisht tek përdoruesit e tjerë, ose po gjeneron kosto për ne që nuk janë normale në krahasim me klientët e tjerë dhe e bëjnë shërbimin tonë për ju të padobishëm për t'u mirëmbajtur, ne mund të bllokojmë aksesin tuaj në shërbimet tona. Para se ta bëjmë këtë, ose në situata urgjente menjëherë pasi ta bëjmë këtë, ne gjithmonë do t'ju kontaktojmë për të diskutuar zgjidhjet e mundshme.


Nëse dëshironi të zhvendosni biznesin tuaj në Systeme.io dhe nuk jeni të sigurt nëse do të shënoheni për thyerjen e FUP-it tonë, ju mund të kontaktoni ekipin tonë të mbështetjes së klientit në mënyrë që të vlerësojmë situatën tuaj dhe të adresojmë shqetësimet tuaja.

Neni 8: Informacioni Mbi ITACWT Limited

ITACWT Limited është një kompani e inkorporuar sipas ligjit Irlandez, adresa e së cilës është:


ITACWT Limited

3 Cruise Park Rise

Tyrrelstown

Dublin 15

Ireland