Villkor och anvisningar

Artikel 1: Tillämpningsområde

Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller för alla transaktioner som genomförs via webbplatserna i ITACWT Limited-nätverket. Varje fysisk eller juridisk person som gör en beställning som valideras via vår säkra betalningsplattform, eller med check eller kontanter, anses vara en "fysisk" eller juridisk person.

Artikel 1a: Åldersgräns

Åldersbegränsningar gäller: ITACWT Limited accepterar endast kunder som är över 16 år (för fysiska och elektroniska produkter) och över 18 år (för tjänster: coaching, workshops, seminarier). Vi gör vårt bästa för att begränsa tillgången till våra webbplatser, produkter och tjänster till minderåriga. Även om våra produkter och tjänster inte är av chockerande karaktär föredrar vi att rikta oss till en mogen målgrupp som kan förstå innebörden av och ansvaret för affärsvärlden. Alla som prenumererar på nyhetsbrevet och inte uppfyller dessa kriterier (ålder över 16 år) kommer omedelbart att raderas från vår databas så snart vi får kännedom om detta. På samma sätt kommer alla kunder som inte uppfyller dessa kriterier att omedelbart återbetalas och en retur av den eller de berörda produkterna kommer att krävas.

Artikel 2: Beställning

Varje beställning som görs på en webbplats som tillhör ITACWT Limited innebär ett fullständigt och förbehållslöst godkännande av dessa allmänna försäljningsvillkor.

Artikel 3: Pris

Priserna anges i svenska kronor exklusive frakt och hantering av din beställning. Priset på varor kan ändras när som helst. Det pris som tillämpas på en beställning kommer dock att vara det som anges vid beställningstillfället.


Observera att våra abonnemang inte är återbetalningsbara

Artikel 4: Betalning

Betalningen förfaller till betalning omedelbart på beställningsdagen, även för produkter som beställts i förväg. Du kan betala med kreditkort, vi accepterar American Express. Säker onlinebetalning med kreditkort görs via Stripe, Inc. Den information som överförs krypteras av toppmodern programvara och kan inte läsas under transport över nätverket. Alla garantier för säkerheten i detta system är helt och hållet Stripe, Inc:s ansvar och kan inte tillskrivas oss.

Artikel 5: Skydd av personuppgifter

I enlighet med dataskyddslagen av den 6 januari 1978 har du rätt att få tillgång till och korrigera personuppgifter som rör dig. Vi deklarerar alla våra filer till den nationella kommissionen för dataskydd. Genom att följa dessa allmänna försäljningsvillkor bekräftar du att du har läst vår policy för skydd av personuppgifter och samtycker till vår insamling och användning av dessa uppgifter. Genom att ange din e-postadress på en av webbplatserna i vårt nätverk kommer du att få e-postmeddelanden som innehåller information och/eller kampanjerbjudanden om produkter som publiceras av ITACWT Limited eller av våra partners. Du kan när som helst avregistrera dig. Du behöver bara klicka på länken i slutet av något av våra e-postmeddelanden. Denna länk föregås av orden "För att avsluta prenumerationen eller ändra prenumerationsalternativ besök:" (förstå: för att avsluta prenumerationen eller ändra dina registreringsalternativ, klicka nedan).


Vårt nyhetsbrev är deklarerat till CNIL under nummer 1459376 och respekterar dataskyddslagen. Artikel 10: Tillämplig lag. Alla klausuler som förekommer i dessa allmänna försäljningsvillkor, liksom alla köp- och försäljningstransaktioner som det hänvisas till däri, kommer att omfattas av irländsk lag.

Artikel 6: Tillämplig lag.

Alla klausuler i dessa allmänna försäljningsvillkor, liksom alla köp- och försäljningstransaktioner som det hänvisas till i dem, kommer att omfattas av irländsk lag.

Artikel 7: Policy för rättvis användning

Som en del av vårt åtagande att tillhandahålla en högkvalitativ tjänst har ITACWT Limited en policy för rättvis användning (även kallad FUP) för sin Software as a Service (SaaS) -produkt, nämligen: Systeme.io


FUP:en innehåller riktlinjer för kundernas användning av systeme.io för att säkerställa att varje kund får en upplevelse av hög och jämn kvalitet.


I ett brådskande eller extremt fall, om din användning av våra tjänster kontinuerligt påverkar andra användare negativt eller genererar kostnader för oss som inte är normala jämfört med andra kunder och gör vår tjänst till dig olönsam att upprätthålla, kan vi blockera din tillgång till våra tjänster. Innan vi gör detta, eller i akuta situationer omedelbart efter att vi gjort det, kommer vi alltid att kontakta dig för att diskutera möjliga lösningar.


Om du vill flytta ditt företag till Systeme.io och är osäker på om du skulle flaggas för att bryta mot vår FUP kan du kontakta vårt kundtjänstteam så att vi kan bedöma din situation och ta itu med dina problem.

Artikel 8: Information om ITACWT Limited

ITACWT Limited är ett företag som bildats enligt irländsk lag och vars adress är:


ITACWT Limited

3 Cruise Park Rise

Tyrrelstown

Dublin 15

Ireland