Naš logo

Molim vas, nemojte uređivati, menjati, iskrivljavati, prebojavati

i nemojte ponovo konfigurisati sistem.logo io

Boje

Porodicu plavih boja koristimo kao primarne boje zajedno sa sivim tonovima na našoj veb stranici, u vizuelnim elementima i levcima

Osnovna boja

#142d63

Sekundarna boja

#00a0ff

Boja texta

#5d646e

Akcentna boja

#F1F4F8

Tipografija

Evo fontova koje uglavnom koristimo na našim stranicama i drugim promotivnim sadržajima

Aa

Ubuntu

Obično koristimo Ubuntu za zaglavlja

(može se koristiti i za menije i CTA).

Aa

Mulish

Obično koristimo Mulish za opšte textove i dugmad.