Logoja jonë

Ju lutemi mos redaktoni, ndryshoni, shtrembëroni, ngjyrosni,

ose rikonfiguroni systeme.io logo

Ngjyrat

Ne përdorim një familje bluzash si ngjyra kryesore së bashku me ngjyrat gri në faqen tonë të internetit, pamjet vizuale dhe gypat

Ngjyra Kryesore

#142d63

Ngjyra Dytësore

#00a0ff

Ngjyra E Tekstit

#5d646e

Ngjyra E Theksit

#F1F4F8

Tipografi

Këtu janë shkronjat që ne përdorim kryesisht në faqet tona dhe përmbajtje të tjera promovuese

Aa

Ubuntu

Ne zakonisht përdorim Ubuntu për tituj

(mund të përdoret gjithashtu për menutë, DHE CTA-të)

Aa

Mulish

Ne zakonisht përdorim Mulish për tekste dhe butona të përgjithshëm.