โลโก้ของเรา

โปรดอย่าแก้ไขเปลี่ยนบิดเบือนเปลี่ยนสี,

หรือกําหนดค่าโลโก้ systeme.io ใหม่

สี

เราใช้กลุ่มสีน้ําเงินเป็นสีหลักพร้อมกับอันเดอร์โทนสีเทาบนเว็บไซต์ ภาพ และช่องทางของเรา

สีหลัก

#142d63

สีรอง

#00a0ff

สีของข้อความ

#5d646e

เน้นสี

#F1F4F8

การพิมพ์

นี่คือแบบอักษรที่เราใช้เป็นหลักในหน้าเว็บของเราและเนื้อหาส่งเสริมการขายอื่น ๆ

Ubuntu

เรามักจะใช้ Ubuntu สําหรับส่วนหัว

(ยังสามารถใช้สําหรับเมนูและ CTA's)

Mulish

เรามักจะใช้ Mulish สําหรับข้อความและปุ่มทั่วไป.