Πολιτική απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου διέπει τον τρόπο με τον οποίο ο ιστότοπος συλλέγει, χρησιμοποιεί, διατηρεί και αποκαλύπτει τις πληροφορίες που συλλέγονται από τους χρήστες (ο καθένας από αυτούς "Χρήστης") του ιστότοπου ("Ιστότοπος"). Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει για την Ιστοσελίδα και για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία.


Επιπλέον, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου είναι ένα νομικό έγγραφο που αποκαλύπτει όλους τους τρόπους με τους οποίους η ITACWT Limited, μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το ιρλανδικό δίκαιο, η διεύθυνση της οποίας είναι ITACWT Limited, 3 Cruise Park Rise, Tyrrelstown, Dublin 15, Ireland ("systeme.io", "ITACWT LTD", "Εμείς", "Μας") και οι ιδιοκτήτες της Ιστοσελίδας συλλέγουν, χρησιμοποιούν, αποκαλύπτουν και διαχειρίζονται τα δεδομένα ενός Χρήστη.

Προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης

Ενδέχεται να συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης από τους Χρήστες με διάφορους τρόπους, μεταξύ άλλων, όταν οι Χρήστες επισκέπτονται τον ιστότοπό μας, εγγράφονται στον ιστότοπο, εγγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο και σε σχέση με άλλες δραστηριότητες, υπηρεσίες, λειτουργίες ή πόρους που διαθέτουμε στον ιστότοπό μας. Μπορεί να ζητηθεί από τους χρήστες, κατά περίπτωση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι χρήστες μπορούν, ωστόσο, να επισκέπτονται τον ιστότοπό μας ανώνυμα. Θα συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης από τους Χρήστες μόνο εάν μας υποβάλλουν οικειοθελώς τέτοιες πληροφορίες. Οι χρήστες μπορούν πάντοτε να αρνηθούν να παράσχουν πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης, εκτός από το γεγονός ότι αυτό μπορεί να τους εμποδίσει να συμμετάσχουν σε ορισμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με τον Ιστότοπο.

Μη προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης

Ενδέχεται να συλλέγουμε μη προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης για τους χρήστες κάθε φορά που αλληλεπιδρούν με τον Ιστότοπό μας. Οι μη προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα του προγράμματος περιήγησης, τον τύπο του υπολογιστή και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τα μέσα σύνδεσης των χρηστών με την Ιστοσελίδα μας, όπως το λειτουργικό σύστημα και τους παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιούν και άλλες παρόμοιες πληροφορίες.

Cookies του προγράμματος περιήγησης ιστού

Η Ιστοσελίδα μας μπορεί να χρησιμοποιεί "cookies" για να βελτιώσει την εμπειρία του Χρήστη. Το πρόγραμμα περιήγησης ιστού του Χρήστη τοποθετεί cookies στον σκληρό δίσκο του για σκοπούς τήρησης αρχείων και μερικές φορές για την παρακολούθηση πληροφοριών σχετικά με αυτόν. Ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του ώστε να απορρίπτει τα cookies ή να τον ειδοποιεί όταν αποστέλλονται cookies. Εάν το κάνει αυτό, να σημειώσει ότι ορισμένα μέρη του Ιστότοπου ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Η Εταιρεία μπορεί να συλλέγει και να χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Λειτουργήστε και βελτιώστε το προϊόν μας σε μια περιορισμένη λειτουργία,
 • Να σας στείλουμε διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό,
 • Παροχή και παράδοση του προϊόντος ή άλλων υπηρεσιών που ζητάτε, διεκπεραίωση συναλλαγών και αποστολή σχετικών πληροφοριών,
 • Να σας στέλνουμε τεχνικές ειδοποιήσεις, ενημερώσεις, ειδοποιήσεις ασφαλείας και μηνύματα υποστήριξης και διαχείρισης,
 • Να ανταποκρίνεται στα σχόλια, τις ερωτήσεις και τα αιτήματά σας και να σας παρέχει τη ζητούμενη υποστήριξη πελατών,
 • Να παρακολουθούμε και να αξιολογούμε τις τάσεις, τη χρήση και τις δραστηριότητες σε σχέση με το Προϊόν μας,
 • Ασφαλίστε τα συστήματά μας, αποτρέψτε την απάτη και βοηθήστε μας να προστατεύσουμε την ασφάλεια του λογαριασμού σας,
 • Πρόληψη, ανίχνευση και διερεύνηση δυνητικά απαγορευμένων ή παράνομων δραστηριοτήτων και επιβολή των όρων και των πολιτικών μας,
 • Εξατομίκευση και βελτίωση του Προϊόντος και παροχή περιεχομένου, επικοινωνιών ή λειτουργιών που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των χρηστών και
 • Συνδέουμε ή συνδυάζουμε με άλλες πληροφορίες που λαμβάνουμε από τρίτους για να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας και να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες.

Διατηρούμε το δικαίωμα να εξετάζουμε ανά πάσα στιγμή το περιεχόμενο και τις πληροφορίες σας για να βοηθήσουμε στην επίλυση προβλημάτων με το λογισμικό ή το Προϊόν μας.

Πληροφορίες που ενδέχεται να μοιραστούμε: Ποτέ δεν θα "πουλήσουμε" τις προσωπικές σας πληροφορίες (όπως ο όρος αυτός ορίζεται στο νόμο περί απορρήτου των καταναλωτών της Καλιφόρνιας). Ωστόσο, ενδέχεται να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με τρίτους ως εξής:


 • Πάροχοι υπηρεσιών: Χρησιμοποιούμε άλλες εταιρείες, πράκτορες ή εργολάβους για να εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας ή για να μας βοηθήσουν στην παροχή υπηρεσιών προς εσάς. Για παράδειγμα, αναθέτουμε σε παρόχους υπηρεσιών την παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ, διαφήμισης, επικοινωνίας, ασφάλειας, επεξεργασίας πληρωμών, υποδομών και υπηρεσιών πληροφορικής, την προσαρμογή, εξατομίκευση και βελτιστοποίηση του Προϊόντος μας, την επεξεργασία συναλλαγών πληρωμών, την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών και την ανάλυση και βελτίωση δεδομένων. Κατά την παροχή αυτών των υπηρεσιών, οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες. Οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών έχουν συμφωνήσει να διατηρούν την εμπιστευτικότητα, την ασφάλεια και την ακεραιότητα των προσωπικών πληροφοριών που λαμβάνουν από εμάς και δεν τους εξουσιοδοτούμε να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν τις προσωπικές σας πληροφορίες παρά μόνο σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών τους.
 • Προστασία της ITACWT Limited και άλλων: (ii) την επιβολή των εφαρμοστέων όρων χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης πιθανών παραβιάσεων, (iii) την ανίχνευση, πρόληψη ή άλλη αντιμετώπιση παράνομης ή πιθανολογούμενης παράνομης δραστηριότητας, ασφάλειας ή τεχνικών ζητημάτων ή (δ) την προστασία από βλάβη των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας, της ασφάλειας της ITACWT Limited, των χρηστών μας ή του κοινού, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.
 • Μεταφορές επιχειρήσεων: Σε σχέση με οποιαδήποτε αναδιοργάνωση, αναδιάρθρωση, συγχώνευση ή πώληση ή άλλη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, θα μεταβιβάσουμε πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση ότι το μέρος που θα παραλάβει συμφωνεί να σέβεται το απόρρητό σας με τρόπο που να συνάδει με την Πολιτική Απορρήτου μας.
 • Άλλοι χρήστες: Το περιεχόμενο που δημιουργείτε, μεταφορτώνετε ή αντιγράφετε στο Προϊόν μας, μπορεί, αν το επιλέξετε, να διαβαστεί, να αντιγραφεί, να χρησιμοποιηθεί και να διανεμηθεί από άτομα που γνωρίζετε, από τα μέλη σας ή από άτομα που δεν γνωρίζετε. Οι πληροφορίες που αποκαλύπτετε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία συνομιλίας του Προϊόντος μπορούν να διαβαστούν, να αντιγραφούν, να χρησιμοποιηθούν και να διανεμηθούν από άτομα που συμμετέχουν στη συνομιλία. Να είστε προσεκτικοί όταν συμπεριλαμβάνετε ευαίσθητες πληροφορίες, όπως διευθύνσεις κατοικίας ή αριθμούς τηλεφώνου, στο περιεχόμενο που μοιράζεστε ή στις συνεδρίες συνομιλίας.
 • Με τη συγκατάθεσή σας: Μπορούμε να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες όταν έχουμε τη συγκατάθεσή σας.

Όποτε, κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πληροφοριών, μεταφέρουμε προσωπικές πληροφορίες σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε άλλες περιοχές με ολοκληρωμένους νόμους περί προστασίας δεδομένων, θα διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες μεταφέρονται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και όπως επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.


Παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και ανάλυσης από άλλους: Μπορεί να επιτρέψουμε σε άλλους να παρέχουν υπηρεσίες ανάλυσης και να προβάλλουν διαφημίσεις για το Προϊόν μας. Αυτοί οι πάροχοι (για παράδειγμα, η Google Analytics) ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies, web beacons, αναγνωριστικά συσκευής και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Προϊόντος μας από εσάς. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από εμάς και άλλους για να προσδιορίσουμε τη δημοτικότητα του Προϊόντος μας, να παρέχουμε διαφημίσεις και περιεχόμενο που στοχεύουν στα ενδιαφέροντά σας στο Προϊόν και σε άλλους ιστότοπους, εφαρμογές και άλλες υπηρεσίες και να κατανοήσουμε καλύτερα την online δραστηριότητά σας.


Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτή την πρακτική ή να εξαιρεθείτε από τη δραστηριότητα περιήγησής σας στο διαδίκτυο για σκοπούς διαφήμισης βάσει ενδιαφέροντος, επισκεπτόμενοι τη διεύθυνση https://aboutads.info/choices. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από το Google Analytics επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Πώς αποθηκεύουμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες σας

Υιοθετούμε κατάλληλες πρακτικές συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων και μέτρα ασφαλείας για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των προσωπικών σας πληροφοριών, του ονόματος χρήστη, του κωδικού πρόσβασης, των πληροφοριών συναλλαγών και των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στην Ιστοσελίδα.


Οι διακομιστές μας φιλοξενούνται από την Amazon Web Services στην Ιρλανδία. Συνεπώς, τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στο σύστημα αποθήκευσης δεδομένων και στις βάσεις δεδομένων της Amazon Web Services στην Ιρλανδία. Τα δεδομένα σας είναι κρυπτογραφημένα και αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή. Δεν μεταφέρονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-overview/security-and-compliance.html.

Κοινή χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών

Δεν πωλούμε, ανταλλάσσουμε ή ενοικιάζουμε προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών σε άλλους. Ενδέχεται να μοιραστούμε γενικές συγκεντρωτικές δημογραφικές πληροφορίες που δεν συνδέονται με οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία αναγνώρισης σχετικά με τους επισκέπτες και τους χρήστες με τους επιχειρηματικούς μας εταίρους, τους έμπιστους συνεργάτες και τους διαφημιστές μας για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω.

Ιστοσελίδες τρίτων

Οι χρήστες ενδέχεται να βρουν διαφημίσεις ή άλλο περιεχόμενο στον Ιστότοπό μας που παραπέμπουν σε ιστότοπους και υπηρεσίες των συνεργατών, προμηθευτών, διαφημιστών, χορηγών, δικαιοπαρόχων και άλλων τρίτων μερών. Δεν ελέγχουμε το περιεχόμενο ή τους συνδέσμους που εμφανίζονται σε αυτές τις τοποθεσίες και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές που χρησιμοποιούν οι τοποθεσίες που συνδέονται με ή από την Ιστοσελίδα μας. Επιπλέον, αυτοί οι ιστότοποι ή οι υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και των συνδέσμων τους, ενδέχεται να αλλάζουν συνεχώς. Αυτοί οι ιστότοποι και οι υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και πολιτικής εξυπηρέτησης πελατών. Η περιήγηση και η αλληλεπίδραση σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων που έχουν σύνδεσμο με τον Ιστότοπό μας, υπόκειται στους όρους και τις πολιτικές του εν λόγω ιστότοπου.


Οι τρίτοι που παρέχουν ή/και δημοσιεύουν περιεχόμενο μέσω του Προϊόντος μας θα θεωρούνται υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων για τυχόν προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο περιεχόμενο που μεταφορτώνεται από οποιοδήποτε τέτοιο μέρος στο Προϊόν ("Περιεχόμενο Τρίτου") και για τυχόν άλλα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με το εν λόγω Περιεχόμενο Τρίτου. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορά μόνο την επεξεργασία για την οποία η ITACWT Limited είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο Περιεχόμενο Τρίτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τρίτο πάροχο που είναι υπεύθυνος για το εν λόγω Περιεχόμενο Τρίτων.

Χρήση των υπηρεσιών API της Google Αποκάλυψη:

Η ITACWT Limited χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες API (Application Programming Interface) της Google για να επιτρέψει τη χρήση της λειτουργίας Coaching (δηλαδή τη χρήση του λογαριασμού σας Gmail για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα της ITACWT Limited).

Η χρήση των πληροφοριών που λαμβάνει η ITACWT Limited από τα API της Google θα τηρεί την Πολιτική δεδομένων χρήστη των υπηρεσιών API της Google, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων περιορισμένης χρήσης.


Τύποι δεδομένων που συλλέγονται με τις υπηρεσίες API της Google

Οι πληροφορίες που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται με αυτές τις υπηρεσίες API περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα όπως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληροφορίες ημερολογίου και ονόματα.


Χρήση δεδομένων υπηρεσιών API της Google

Οι πληροφορίες σας Google χρησιμοποιούνται από τους προγραμματιστές του συστήματός μας για την παροχή ή τη βελτίωση των λειτουργιών που αφορούν τον χρήστη και είναι σημαντικές για την εμπειρία του χρήστη. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες της ITACWT Limited καθορίζουν απαιτήσεις που απαγορεύουν τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση δεδομένων εντός της πλατφόρμας.


Προκειμένου να πραγματοποιήσουμε βελτιώσεις στην πλατφόρμα, ενδέχεται να χρειαστεί να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με άλλα εσωτερικά μέλη της ομάδας της ITACWT Limited.Ωστόσο, οι πολιτικές της ITACWT Limited απαιτούν να πραγματοποιείται αυτού του είδους η κοινοποίηση μόνο όταν η ITACWT Limited έχει ορίσει τα εξής:

 • αναγκαία για την παροχή ή τη βελτίωση λειτουργιών που αφορούν τον χρήστη και είναι εμφανείς από τη διεπαφή χρήστη της αιτούσας εφαρμογής
 • να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους


Τα μέλη της ομάδας της ITACWT Limited δεν επιτρέπεται ποτέ να χρησιμοποιούν ή να μεταφέρουν δεδομένα περιορισμένης εμβέλειας για την προβολή διαφημίσεων στους χρήστες. Αυτό περιλαμβάνει εξατομικευμένη, επαναστοχευμένη και βασισμένη στα ενδιαφέροντα διαφήμιση.


Διασφάλιση των δεδομένων σας

Η ITACWT Limited έχει θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες που καθορίζουν τις κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών σας.


Απόρρητο δεδομένων

Δίνουμε μεγάλη σημασία στη διατήρηση της ασφάλειας και του απορρήτου των δεδομένων σας. Για περισσότερες πληροφορίες.

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου

Η ITACWT Ltd έχει τη διακριτική ευχέρεια να ενημερώνει αυτή την πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Όταν το κάνουμε, θα αναθεωρήσουμε την ημερομηνία ενημέρωσης στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Ενθαρρύνουμε τους χρήστες να ελέγχουν συχνά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές, ώστε να παραμένουν ενήμεροι σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλουμε στην προστασία των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να επανεξετάζετε περιοδικά την παρούσα πολιτική απορρήτου και να ενημερώνεστε για τις τροποποιήσεις.

Η αποδοχή αυτών των όρων από εσάς

Με τη χρήση αυτού του Ιστότοπου, δηλώνετε ότι αποδέχεστε την παρούσα πολιτική. Εάν δεν συμφωνείτε με την παρούσα πολιτική, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας. Η συνέχιση της χρήσης του Ιστότοπου μετά την ανάρτηση αλλαγών στην παρούσα πολιτική θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τις εν λόγω αλλαγές..