Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují způsob, jakým webové stránky shromažďují, používají, uchovávají a zveřejňují informace získané od uživatelů (dále jen „uživatel“) webových stránek (dále jen „stránky“). Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na stránky a všechny produkty a služby nabízené společností.


Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou dále právním dokumentem, který zveřejňuje všechny způsoby, jakými společnost ITACWT Limited, společnost založená podle irského práva, jejíž adresa je ITACWT Limited, 3 Cruise Park Rise, Tyrrelstown, Dublin 15, Ireland (dále jen „systeme.io“, „ITACWT LTD“, „My“, „Nás“) a vlastníci stránek shromažďují, používají, zveřejňují a spravují údaje uživatele.

Osobní identifikační údaje

Osobní identifikační údaje můžeme od uživatelů shromažďovat různými způsoby, mimo jiné když uživatelé navštíví naše stránky, zaregistrují se na stránkách, přihlásí se k odběru newsletteru a v souvislosti s dalšími aktivitami, službami, funkcemi nebo zdroji, které na našich stránkách zpřístupňujeme. Uživatelé mohou být případně požádáni o e-mailovou adresu. Uživatelé však mohou naše stránky navštěvovat anonymně. Osobní identifikační údaje budeme od Uživatelů shromažďovat pouze v případě, že nám je dobrovolně poskytnou. Uživatelé mohou vždy odmítnout poskytnutí osobních identifikačních údajů, s výjimkou toho, že jim to může zabránit v účasti na některých činnostech souvisejících se Stránkami.

Neosobní identifikační údaje

Můžeme shromažďovat neosobní identifikační údaje o Uživatelích, kdykoli komunikují s našimi Stránkami. Neosobní identifikační informace mohou zahrnovat název prohlížeče, typ počítače a technické informace o způsobu připojení Uživatelů k našim Stránkám, jako je operační systém a poskytovatelé internetových služeb a další podobné informace.

Soubory cookie webového prohlížeče

Naše stránky mohou používat soubory cookie pro zlepšení uživatelského komfortu. Webový prohlížeč uživatele ukládá soubory cookie na jeho pevný disk za účelem uchovávání záznamů a někdy i za účelem sledování informací o něm. Uživatel si může nastavit svůj webový prohlížeč tak, aby soubory cookie odmítal, nebo aby ho upozorňoval na odesílání souborů cookie. Pokud tak učiní, upozorňujeme, že některé části webu nemusí fungovat správně.

Jak používáme shromážděné informace

Společnost může shromažďovat a používat osobní údaje uživatelů pro následující účely:

 • Provozovat a zlepšovat náš produkt v omezené funkci;


 • zasílat vám reklamní nebo propagační materiály;


 • Poskytovat a dodávat Produkt nebo jiné služby, které požadujete, zpracovávat transakce a zasílat vám související informace;


 • zasílat vám technická oznámení, aktualizace, bezpečnostní upozornění a zprávy podpory a správy;


 • reagovat na vaše připomínky, dotazy a požadavky a poskytovat vám požadovanou zákaznickou podporu;


 • sledovat a vyhodnocovat trendy, používání a činnosti související s naším Produktem;


 • zabezpečit naše systémy, zabránit podvodům a pomoci nám chránit bezpečnost vašeho účtu;


 • Předcházet, odhalovat a vyšetřovat potenciálně zakázané nebo nezákonné činnosti a prosazovat naše podmínky a zásady;


 • Přizpůsobit a vylepšit Produkt a poskytovat obsah, komunikaci nebo funkce, které odpovídají zájmům uživatelů; a


 • propojení nebo kombinace s dalšími informacemi, které získáme od třetích stran, abychom lépe porozuměli vašim potřebám a poskytli vám lepší služby.

Vyhrazujeme si právo kdykoli zkontrolovat váš obsah a informace, abychom pomohli vyřešit problémy s naším softwarem nebo produktem.

Informace, které můžeme sdílet: Nikdy nebudeme „prodávat“ vaše osobní údaje (jak je tento pojem definován v kalifornském zákoně o ochraně soukromí spotřebitelů). Vaše osobní údaje však můžeme sdílet s třetími stranami následujícím způsobem:


 • Vyhrazujeme si právo kdykoli zkontrolovat váš obsah a informace, abychom pomohli vyřešit problémy s naším softwarem nebo produktem.Informace, které můžeme sdílet: Nikdy nebudeme „prodávat“ vaše osobní údaje (jak je tento pojem definován v kalifornském zákoně o ochraně soukromí spotřebitelů). Vaše osobní údaje však můžeme sdílet s třetími stranami následujícím způsobem:
 • Ochrana společnosti ITACWT Limited a dalších: ITACWT Limited a její poskytovatelé služeb mohou zveřejnit a jinak použít vaše osobní údaje, pokud se my nebo oni důvodně domníváme, že takové zveřejnění je nutné k (i) splnění platných zákonů, nařízení, právních postupů nebo vládních požadavků; (ii) prosazování platných podmínek používání, včetně vyšetřování možných porušení; (iii) odhalení, prevenci nebo jinému řešení nezákonné nebo podezřelé nezákonné činnosti, bezpečnostních nebo technických problémů; nebo (d) ochraně před poškozením práv, majetku, bezpečnosti společnosti ITACWT Limited, našich uživatelů nebo veřejnosti, jak to vyžaduje nebo povoluje zákon.


 • Obchodní převody: V souvislosti s reorganizací, restrukturalizací, fúzí nebo prodejem či jiným převodem majetku budeme předávat informace, včetně osobních údajů, za předpokladu, že přijímající strana souhlasí s respektováním vašeho soukromí způsobem, který je v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.


 • Ostatní uživatelé: Obsah, který vytvoříte, nahrajete nebo zkopírujete do našeho produktu, mohou podle vašeho rozhodnutí číst, kopírovat, používat a šířit lidé, které znáte, vaši členové nebo lidé, které neznáte. Informace, které zveřejníte pomocí funkce chatu v Produktu, mohou číst, kopírovat, používat a šířit lidé, kteří se chatu účastní. Při uvádění citlivých informací, jako jsou adresy bydliště nebo telefonní čísla, v obsahu, který sdílíte, nebo v chatových relacích buďte opatrní.


 • S vaším souhlasem: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s vaším souhlasem.

Kdykoli v průběhu sdílení informací předáváme osobní údaje do zemí Evropského hospodářského prostoru nebo jiných regionů s komplexními zákony o ochraně údajů, zajistíme, aby byly informace předávány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a v souladu s platnými zákony o ochraně údajů.


Poskytovatelé reklamních a analytických služeb: Můžeme umožnit jiným subjektům poskytovat analytické služby a zobrazovat reklamu na náš produkt. Tito poskytovatelé (například Google Analytics) mohou používat soubory cookie, webové signály, identifikátory zařízení a další sledovací technologie, které shromažďují informace o vašem používání našeho Produktu. Tyto informace můžeme my i ostatní používat k určení oblíbenosti našeho Produktu, k poskytování reklamy a obsahu zaměřeného na vaše zájmy v rámci Produktu a na jiných webových stránkách, aplikacích a dalších službách a k lepšímu pochopení vaší online aktivity.


Více informací o této praxi nebo odhlášení z procházení webu pro účely zájmově orientované reklamy najdete na adrese https://aboutads.info/choices. Odhlásit se od služby Google Analytics můžete na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jak ukládáme a chráníme vaše údaje

Přijímáme vhodné postupy shromažďování, ukládání a zpracování údajů a bezpečnostní opatření na ochranu před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničením vašich osobních údajů, uživatelského jména, hesla, informací o transakcích a údajů uložených na Stránkách.


Naše servery jsou hostovány u společnosti Amazon Web Services v Irsku. Vaše údaje jsou proto uloženy v systému ukládání dat a databázích společnosti Amazon Web Services v Irsku. Vaše data jsou šifrována a uložena na zabezpečeném serveru. Nejsou přenášena mimo Evropskou unii.


Další informace naleznete na adrese docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-overview/security-and-compliance.html

Sdílení vašich osobních údajů

Osobní identifikační údaje uživatelů neprodáváme, neobchodujeme s nimi ani je nepronajímáme jiným osobám. Obecné souhrnné demografické informace, které nejsou spojeny s osobními identifikačními údaji návštěvníků a uživatelů, můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, důvěryhodnými přidruženými společnostmi a inzerenty pro výše uvedené účely.

Webové stránky třetích stran

Uživatelé mohou na našich stránkách najít reklamu nebo jiný obsah, který odkazuje na stránky a služby našich partnerů, dodavatelů, inzerentů, sponzorů, poskytovatelů licencí a dalších třetích stran. Nemáme kontrolu nad obsahem nebo odkazy, které se na těchto stránkách objevují, a nejsme zodpovědní za praktiky používané na webových stránkách, na které odkazují naše Stránky nebo které z nich odkazují. Kromě toho se tyto stránky nebo služby, včetně jejich obsahu a odkazů, mohou neustále měnit. Tyto stránky a služby mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů a zásady zákaznického servisu. Prohlížení a interakce na jakýchkoli jiných webových stránkách, včetně webových stránek, které mají odkaz na naše Stránky, podléhá vlastním podmínkám a zásadám těchto stránek.


Třetí strany, které poskytují a/nebo zveřejňují obsah prostřednictvím našeho produktu, jsou považovány za správce veškerých osobních údajů obsažených v obsahu nahraném takovou stranou do produktu („obsah třetí strany“) a veškerých dalších osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s takovým obsahem třetí strany. Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají pouze zpracování, pro které je správcem údajů společnost ITACWT Limited. Máte-li jakékoli dotazy týkající se osobních údajů obsažených v Obsahu třetí strany, obraťte se na poskytovatele třetí strany odpovědného za takový Obsah třetí strany.

Používání služeb Google API Zveřejnění:

Společnost ITACWT Limited používá služby aplikačního programovacího rozhraní (API) společnosti Google, aby umožnila používání funkce koučování (tj. používání účtu Gmail k přihlášení k platformě ITACWT Limited).


Společnost ITACWT Limited bude při používání informací získaných z rozhraní API společnosti Google dodržovat zásady Zásady používání uživatelských údajů služeb Google API, včetně Požadavky na omezené použití.


Typy dat shromažďovaných pomocí služeb Google API

Informace shromážděné a použité pomocí těchto služeb API zahrnují osobní údaje, jako jsou e-mailové adresy, informace z kalendáře a jména a příjmení.


Používání dat služeb Google API

Vaše údaje Google používají naši vývojáři systému k poskytování nebo vylepšování funkcí, které jsou pro uživatele důležité. Zásady a postupy společnosti ITACWT Limited definují požadavky, které zakazují neoprávněné použití dat v rámci platformy.


Abychom mohli provádět vylepšení platformy, můžeme potřebovat sdílet vaše informace s dalšími členy interního týmu společnosti ITACWT Limited; zásady společnosti ITACWT Limited však vyžadují, aby tento typ sdílení byl prováděn pouze v případě, že společnost ITACWT Limited určila následující:

 • nezbytné pro poskytování nebo vylepšování funkcí zaměřených na uživatele, které jsou viditelné z uživatelského rozhraní žádající aplikace.
 • k dodržení platných zákonů


Členové týmu společnosti ITACWT Limited nikdy nesmějí používat nebo přenášet údaje s omezeným rozsahem k zobrazování reklam uživatelům. To zahrnuje personalizovanou, znovu zacílenou a zájmově orientovanou reklamu.


Zabezpečení vašich dat

Společnost ITACWT Limited zavedla zásady a postupy, které definují vhodná ochranná opatření pro ochranu vašich citlivých údajů.


Ochrana osobních údajů

Klademe velký důraz na zachování bezpečnosti a soukromí vašich údajů. Další informace.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Společnost ITACWT Ltd může tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli aktualizovat. Pokud tak učiníme, aktualizované datum uvedeme v dolní části této stránky. Doporučujeme uživatelům, aby tuto stránku často kontrolovali, zda nedošlo ke změnám, a zůstali tak informováni o tom, jak pomáháme chránit osobní údaje, které shromažďujeme. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že je vaší povinností pravidelně kontrolovat tyto zásady ochrany osobních údajů a seznámit se s jejich změnami.

Váš souhlas s těmito podmínkami

Používáním těchto stránek vyjadřujete svůj souhlas s těmito zásadami. Pokud s těmito zásadami nesouhlasíte, nepoužívejte naše stránky. Vaše další používání stránek po zveřejnění změn těchto zásad bude považováno za váš souhlas s těmito změnami.