Integritetspolicy

Denna sekretesspolicy reglerar det sätt på vilket webbplatsen samlar in, använder, underhåller och avslöjar information som samlas in från användare (var och en, en "användare") på webbplatsen ("webbplats"). Denna sekretesspolicy gäller för webbplatsen och alla produkter och tjänster som erbjuds av företaget.


Vidare är denna integritetspolicy ett juridiskt dokument som beskriver alla de sätt på vilka ITACWT Limited, ett företag som bildats enligt irländsk lag och vars adress är ITACWT Limited, 3 Cruise Park Rise, Tyrrelstown, Dublin 15, Ireland ("systeme.io", "ITACWT LTD", "Vi", "Oss") och ägare av Webbplatsen samlar in, använder, lämnar ut och hanterar Användarens uppgifter.

Personlig identifieringsinformation

Vi kan samla in personlig identifieringsinformation från användare på olika sätt, inklusive, men inte begränsat till, när användare besöker vår webbplats, registrerar sig på webbplatsen, prenumererar på nyhetsbrevet och i samband med andra aktiviteter, tjänster, funktioner eller resurser som vi gör tillgängliga på vår webbplats. Användarna kan i förekommande fall bli ombedda att uppge sin e-postadress. Användare kan dock besöka vår webbplats anonymt. Vi samlar in personlig identifieringsinformation från användare endast om de frivilligt skickar sådan information till oss. Användare kan alltid vägra att lämna personlig identifieringsinformation, förutom att det kan hindra dem från att delta i vissa webbplatsrelaterade aktiviteter.

Icke-personlig identifieringsinformation

Vi kan samla in icke-personlig identifieringsinformation om användare när de interagerar med vår webbplats. Icke-personlig identifieringsinformation kan inkludera webbläsarens namn, typ av dator och teknisk information om användarnas sätt att ansluta till vår webbplats, såsom operativsystem och de Internetleverantörer som används och annan liknande information.

Cookies för webbläsare

Vår webbplats kan använda "cookies" för att förbättra användarupplevelsen. Användarens webbläsare placerar cookies på hårddisken för registreringsändamål och ibland för att spåra information om dem. Användaren kan välja att ställa in sin webbläsare så att den inte tillåter cookies, eller så att den varnar när cookies skickas. Om de gör det, notera att vissa delar av webbplatsen kanske inte fungerar korrekt.

Hur vi använder insamlad information

Företaget kan samla in och använda användarnas personliga information för följande ändamål:

 • Driva och förbättra vår produkt i en begränsad funktion;
 • Skicka reklam- eller marknadsföringsmaterial till dig;
 • Tillhandahålla och leverera Produkten eller andra tjänster som du begär, behandla transaktioner och skicka relaterad information till dig;
 • Skicka tekniska meddelanden, uppdateringar, säkerhetsvarningar samt support- och administrativa meddelanden till dig;
 • Svara på dina kommentarer, frågor och förfrågningar och ge dig efterfrågad kundsupport;
 • Övervaka och utvärdera trender, användning och aktiviteter i samband med vår Produkt;
 • Säkra våra system, förhindra bedrägerier och hjälpa oss att skydda säkerheten för ditt konto;
 • Förebygga, upptäcka och utreda potentiellt förbjudna eller olagliga aktiviteter och för att genomdriva våra villkor och policyer;


 • anpassa och förbättra produkten, och tillhandahålla innehåll, kommunikation eller funktioner som matchar användarnas intressen; och
 • Länka eller kombinera med annan information som vi erhåller från tredje part för att förstå dina behov och ge dig bättre service.

Vi förbehåller oss rätten att alltid granska ditt innehåll och din information för att hjälpa till att lösa problem med vår programvara eller produkt.

Information som vi kan dela: Vi kommer aldrig att "sälja" din personliga information (enligt definitionen av den termen i California Consumer Privacy Act). Vi kan dock dela din personliga information med tredje part enligt följande:


 • Tjänsteleverantörer: Vi använder andra företag, agenter eller entreprenörer för att utföra tjänster för vår räkning eller för att hjälpa oss att tillhandahålla tjänster till dig. Vi anlitar till exempel tjänsteleverantörer för att tillhandahålla marknadsföring, reklam, kommunikation, säkerhet, betalningshantering, infrastruktur och IT-tjänster, för att anpassa, personifiera och optimera vår produkt, för att behandla betalningstransaktioner, för att tillhandahålla kundservice och för att analysera och förbättra data. När de tillhandahåller sådana tjänster kan dessa tjänsteleverantörer ha tillgång till dina personuppgifter. Dessa tjänsteleverantörer har samtyckt till att upprätthålla sekretessen, säkerheten och integriteten för den personliga information som de erhåller från oss och vi tillåter dem inte att använda eller avslöja din personliga information förutom i samband med att de tillhandahåller sina tjänster.
 • Skydd av ITACWT Limited och andra: ITACWT Limited och dess tjänsteleverantörer kan avslöja och på annat sätt använda din personliga information där vi eller de rimligen anser att sådant avslöjande är nödvändigt för att (i) uppfylla tillämplig lag, förordning, juridisk process eller statlig begäran; (ii) genomdriva tillämpliga användarvillkor, inklusive utredning av potentiella överträdelser; (iii) upptäcka, förhindra eller på annat sätt hantera olaglig eller misstänkt olaglig aktivitet, säkerhet eller tekniska problem; eller (d) skydda mot skada på rättigheter, egendom, säkerhet för ITACWT Limited, våra användare eller allmänheten, enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.
 • Överföring av verksamhet: I samband med omorganisation, omstrukturering, sammanslagning eller försäljning eller annan överföring av tillgångar kommer vi att överföra information, inklusive personuppgifter, förutsatt att den mottagande parten samtycker till att respektera din integritet på ett sätt som överensstämmer med vår integritetspolicy.
 • Andra användare: Innehåll som du skapar, laddar upp eller kopierar till vår Produkt kan, om du väljer det, läsas, kopieras, användas och distribueras av personer som du känner, dina medlemmar eller personer som du inte känner. Information som du avslöjar med hjälp av chattfunktionen i Produkten kan läsas, kopieras, användas och distribueras av personer som deltar i chatten. Var försiktig när du inkluderar känslig information, t.ex. hemadresser eller telefonnummer, i innehåll som du delar eller i chatsessioner.
 • Med ditt samtycke: Vi kan dela din personliga information när vi har ditt samtycke.

När vi i samband med informationsutbyte överför personuppgifter till länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller andra regioner med omfattande dataskyddslagar, kommer vi att se till att informationen överförs i enlighet med denna integritetspolicy och i enlighet med gällande dataskyddslagar.


Annonserings- och analystjänster som tillhandahålls av andra: Vi kan tillåta andra att tillhandahålla analystjänster och visa annonser för vår Produkt. Dessa leverantörer (t.ex. Google Analytics) kan använda cookies, webbfyrar, enhetsidentifierare och andra spårningstekniker som samlar in information om din användning av vår produkt. Denna information kan användas av oss och andra för att avgöra hur populär vår Produkt är, leverera reklam och innehåll som är inriktat på dina intressen i Produkten och på andra webbplatser, appar och andra tjänster samt för att bättre förstå din onlineaktivitet.


Du kan ta reda på mer om denna praxis eller välja bort din webbsökning för intressebaserad annonsering genom att besöka https://aboutads.info/choices. Du kan välja bort Google Analytics genom att besöka https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Hur vi lagrar och skyddar din information

Vi tillämpar lämpliga metoder för insamling, lagring och bearbetning av data samt säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, ändring, utlämning eller förstörelse av dina personuppgifter, ditt användarnamn, lösenord, transaktionsinformation och data som lagras på webbplatsen.


Våra servrar hostas av Amazon Web Services på Irland. Dina uppgifter lagras därför i Amazon Web Services datalagringssystem och databaser i Irland. Dina uppgifter krypteras och lagras på en säker server. De överförs inte utanför Europeiska unionen.

För ytterligare information, besök docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-overview/security-and-compliance.html

Dela din personliga information

Vi säljer, byter eller hyr inte ut användarnas personliga identifieringsinformation till andra. Vi kan dela generisk aggregerad demografisk information som inte är kopplad till någon personlig identifieringsinformation om besökare och användare med våra affärspartners, betrodda dotterbolag och annonsörer för de syften som beskrivs ovan.

Tredje parts webbplatser

Användare kan hitta reklam eller annat innehåll på vår webbplats som länkar till webbplatser och tjänster som tillhör våra partners, leverantörer, annonsörer, sponsorer, licensgivare och andra tredje parter. Vi kontrollerar inte innehållet eller länkarna som visas på dessa webbplatser och ansvarar inte för de metoder som används av webbplatser som är länkade till eller från vår webbplats. Dessutom kan dessa webbplatser eller tjänster, inklusive deras innehåll och länkar, vara i ständig förändring. Dessa webbplatser och tjänster kan ha sina egna sekretesspolicyer och kundtjänstpolicyer. Surfning och interaktion på andra webbplatser, inklusive webbplatser som har en länk till vår webbplats, omfattas av den webbplatsens egna villkor och policyer.


Tredje part som tillhandahåller och/eller publicerar innehåll via vår Produkt ska anses vara personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som finns i det innehåll som laddas upp av sådan part till Produkten ("Tredjepartsinnehåll") och alla andra personuppgifter som behandlas i samband med sådant Tredjepartsinnehåll. Denna sekretesspolicy gäller endast den behandling för vilken ITACWT Limited är personuppgiftsansvarig. Om du har några frågor angående personuppgifter som finns i tredjepartsinnehållet, vänligen kontakta den tredjepartsleverantör som ansvarar för sådant tredjepartsinnehåll.

Användning av Google API-tjänster Upplysning:

ITACWT Limited använder Googles API-tjänster (Application Programming Interface) för att möjliggöra användningen av Coaching-funktionen (dvs. användning av ditt Gmail-konto för att logga in på ITACWT Limited-plattformen).

ITACWT Limiteds användning av information som tas emot från Google API:er kommer att följa Google API Services User Data Policy, inklusive kraven för begränsad användning.


Typer av data som samlas in med Google API-tjänster

Den information som samlas in och används med dessa API-tjänster inkluderar personuppgifter såsom e-postadresser, kalenderinformation samt för- och efternamn.


Användning av data från Google API-tjänster

Din Google-information används av våra systemutvecklare för att tillhandahålla eller förbättra användarvänliga funktioner som är framträdande för din användarupplevelse. ITACWT Limited policyer och förfaranden definierar krav som förbjuder obehörig användning av data inom plattformen.


För att kunna utföra förbättringar av plattformen kan vi behöva dela din information med andra interna ITACWT Limited-teammedlemmar; ITACWT Limited-policyerna kräver dock att denna typ av delning endast utförs när ITACWT Limited har angett följande:

 • nödvändigt för att tillhandahålla eller förbättra användarvänliga funktioner som är framträdande från den begärande appens användargränssnitt
 • för att följa tillämpliga lagar


ITACWT Limited-teammedlemmar får aldrig använda eller överföra begränsade omfångsdata för att visa användare annonser. Detta inkluderar personlig, ominriktad och intressebaserad annonsering.


Säkra dina data

ITACWT Limited har fastställt policyer och förfaranden som definierar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda din känsliga information.


Datasekretess

Vi lägger stor vikt vid att upprätthålla säkerheten och integriteten för dina uppgifter. För mer information om detta.

Ändringar av denna integritetspolicy

ITACWT Ltd har rätt att uppdatera denna sekretesspolicy när som helst. När vi gör det kommer vi att revidera det uppdaterade datumet längst ner på denna sida. Vi uppmuntrar användare att ofta kontrollera denna sida för eventuella ändringar för att hålla sig informerade om hur vi hjälper till att skydda den personliga information vi samlar in. Du bekräftar och samtycker till att det är ditt ansvar att regelbundet granska denna integritetspolicy och bli medveten om ändringar.

Ditt godkännande av dessa villkor

Genom att använda denna webbplats godkänner du denna policy. Om du inte samtycker till denna policy, vänligen använd inte vår webbplats. Om du fortsätter att använda webbplatsen efter det att ändringar i denna policy har publicerats, anses du ha godkänt ändringarna.