Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności reguluje sposób, w jaki witryna internetowa gromadzi, wykorzystuje, utrzymuje i ujawnia informacje zebrane od użytkowników (każdy z nich zwany jest dalej "Użytkownikiem") witryny internetowej ("Witryna"). Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do Witryny oraz wszystkich produktów i usług oferowanych przez firmę.


Ponadto niniejsza Polityka prywatności jest dokumentem prawnym, który ujawnia wszystkie sposoby, w jakie ITACWT Limited, spółka zarejestrowana zgodnie z prawem irlandzkim, której adres to ITACWT Limited, 3 Cruise Park Rise, Tyrrelstown, Dublin 15, Irlandia ("systeme.io", "ITACWT LTD", "My", "Nas") i właściciele Witryny gromadzą, wykorzystują, ujawniają i zarządzają danymi Użytkownika.

Osobiste dane identyfikacyjne

Możemy zbierać dane osobowe od Użytkowników na różne sposoby, w tym między innymi, gdy Użytkownicy odwiedzają naszą witrynę, rejestrują się w witrynie, subskrybują biuletyn oraz w związku z innymi działaniami, usługami, funkcjami lub zasobami, które udostępniamy w naszej Witrynie. Użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie, w stosownych przypadkach, adresu e-mail. Użytkownicy mogą jednak odwiedzać naszą Witrynę anonimowo. Będziemy zbierać dane osobowe od użytkowników tylko wtedy, gdy dobrowolnie przekażą nam takie informacje. Użytkownicy zawsze mogą odmówić podania informacji umożliwiających ich identyfikację, z wyjątkiem sytuacji, gdy może to uniemożliwić im angażowanie się w pewne działania związane z Witryną.

Nieosobowe informacje identyfikacyjne

Możemy gromadzić nieosobowe informacje identyfikacyjne o Użytkownikach za każdym razem, gdy wchodzą oni w interakcję z naszą Witryną. Nieosobowe informacje identyfikacyjne mogą obejmować nazwę przeglądarki, typ komputera i informacje techniczne o środkach połączenia Użytkowników z naszą Witryną, takich jak system operacyjny i wykorzystywani dostawcy usług internetowych oraz inne podobne informacje.

Pliki cookie przeglądarki internetowej

Nasza Witryna może wykorzystywać pliki "cookie" w celu zwiększenia wygody Użytkownika. Przeglądarka internetowa użytkownika umieszcza pliki cookie na jego dysku twardym w celu prowadzenia dokumentacji, a czasami w celu śledzenia informacji na jego temat. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę internetową tak, aby odrzucała pliki cookie lub ostrzegała o ich wysyłaniu. W takim przypadku niektóre części Witryny mogą nie działać prawidłowo.

Jak wykorzystujemy zebrane informacje

Spółka może gromadzić i wykorzystywać dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

 • Obsługa i ulepszanie Produktu w ograniczonym zakresie;


 • Wysyłania użytkownikowi materiałów reklamowych lub promocyjnych;


 • Dostarczanie Produktu lub innych usług zamówionych przez użytkownika, przetwarzanie transakcji i wysyłanie powiązanych informacji;


 • wysyłania użytkownikowi powiadomień technicznych, aktualizacji, alertów bezpieczeństwa oraz wiadomości dotyczących pomocy technicznej i administracyjnych;


 • Odpowiadanie na komentarze, pytania i prośby użytkownika oraz zapewnianie mu wymaganej obsługi klienta;


 • Monitorowanie i ocena trendów, użytkowania i działań związanych z naszym Produktem;


 • Zabezpieczanie naszych systemów, zapobieganie oszustwom i pomoc w ochronie bezpieczeństwa konta użytkownika;


 • Zapobieganie, wykrywanie i badanie potencjalnie zabronionych lub nielegalnych działań oraz egzekwowanie naszych warunków i zasad;


 • Personalizowania i ulepszania Produktu oraz dostarczania treści, komunikacji lub funkcji, które odpowiadają zainteresowaniom użytkowników; oraz


 • Łączenie lub łączenie z innymi informacjami, które uzyskujemy od stron trzecich, aby pomóc zrozumieć potrzeby użytkownika i zapewnić mu lepszą obsługę.

Zastrzegamy sobie prawo do przeglądania treści i informacji użytkownika w celu rozwiązywania problemów z naszym oprogramowaniem lub Produktem.

Informacje, które możemy udostępniać: Nigdy nie będziemy "sprzedawać" danych osobowych użytkownika (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w kalifornijskiej ustawie o ochronie prywatności konsumentów). Możemy jednak udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim w następujący sposób:


 • Dostawcy usług: Korzystamy z usług innych firm, agentów lub wykonawców, aby świadczyć usługi w naszym imieniu lub pomagać nam w świadczeniu usług na rzecz użytkownika. Na przykład, angażujemy dostawców usług w celu świadczenia usług marketingowych, reklamowych, komunikacyjnych, bezpieczeństwa, przetwarzania płatności, infrastruktury i usług IT, dostosowywania, personalizowania i optymalizowania naszych Produktów, przetwarzania transakcji płatniczych, zapewniania obsługi klienta oraz analizowania i ulepszania danych. Podczas świadczenia takich usług dostawcy usług mogą mieć dostęp do danych osobowych użytkownika. Usługodawcy ci zgodzili się zachować poufność, bezpieczeństwo i integralność danych osobowych, które od nas uzyskują, a my nie upoważniamy ich do wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych użytkownika z wyjątkiem przypadków związanych ze świadczeniem przez nich usług.


 • Ochrona ITACWT Limited i innych podmiotów: ITACWT Limited i jej dostawcy usług mogą ujawniać i w inny sposób wykorzystywać dane osobowe użytkownika, gdy my lub oni mają uzasadnione przekonanie, że takie ujawnienie jest konieczne do (i) spełnienia obowiązujących przepisów prawa, regulacji, procesów prawnych lub żądań rządowych; (ii) egzekwowania obowiązujących warunków użytkowania, w tym badania potencjalnych naruszeń; (iii) wykrywania, zapobiegania lub w inny sposób zajmowania się nielegalną lub podejrzewaną nielegalną działalnością, bezpieczeństwem lub kwestiami technicznymi; lub (d) ochrony przed szkodą dla praw, własności, bezpieczeństwa ITACWT Limited, naszych użytkowników lub społeczeństwa, zgodnie z wymogami lub dozwolonymi przez prawo.
 • Przeniesienie działalności: W związku z reorganizacją, restrukturyzacją, fuzją, sprzedażą lub innym przeniesieniem aktywów, będziemy przekazywać informacje, w tym dane osobowe, pod warunkiem, że strona otrzymująca zgodzi się szanować prywatność użytkownika w sposób zgodny z naszą Polityką prywatności.


 • Inni użytkownicy: Treści, które użytkownik tworzy, przesyła lub kopiuje do naszego Produktu, mogą, jeśli użytkownik tak zdecyduje, być odczytywane, kopiowane, wykorzystywane i rozpowszechniane przez osoby, które użytkownik zna, jego członków lub osoby, których użytkownik nie zna. Informacje ujawniane za pomocą funkcji czatu w Produkcie mogą być odczytywane, kopiowane, wykorzystywane i rozpowszechniane przez osoby uczestniczące w czacie. Zachowaj ostrożność, podając poufne informacje, takie jak adresy domowe lub numery telefonów, w udostępnianych treściach lub sesjach czatu.


 • Za zgodą użytkownika: Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika za jego zgodą.

W każdym przypadku, gdy w trakcie udostępniania informacji przekazujemy dane osobowe do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub innych regionów, w których obowiązują kompleksowe przepisy dotyczące ochrony danych, zapewniamy, że informacje są przekazywane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.


Usługi reklamowe i analityczne świadczone przez inne podmioty: Możemy zezwolić innym podmiotom na świadczenie usług analitycznych i wyświetlanie reklam naszego Produktu. Dostawcy ci (na przykład Google Analytics) mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne w sieci Web, identyfikatory urządzeń i inne technologie śledzenia, które gromadzą informacje o korzystaniu z Produktu przez użytkownika. Informacje te mogą być wykorzystywane przez nas i inne podmioty w celu określenia popularności naszego Produktu, dostarczania reklam i treści ukierunkowanych na zainteresowania użytkownika w Produkcie oraz w innych witrynach internetowych, aplikacjach i innych usługach, a także w celu lepszego zrozumienia aktywności użytkownika w Internecie.


Użytkownik może dowiedzieć się więcej na temat tej praktyki lub zrezygnować z przeglądania stron internetowych na potrzeby reklam opartych na zainteresowaniach, odwiedzając stronę https://aboutads.info/choices. Użytkownik może zrezygnować z usługi Google Analytics, odwiedzając stronę https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jak przechowujemy i chronimy dane użytkownika

Stosujemy odpowiednie praktyki gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych oraz środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych osobowych, nazwy użytkownika, hasła, informacji o transakcjach i danych przechowywanych w Witrynie.


Nasze serwery są hostowane przez Amazon Web Services w Irlandii. Dane użytkownika są zatem przechowywane w systemie przechowywania danych i bazach danych Amazon Web Services w Irlandii. Dane użytkownika są szyfrowane i przechowywane na bezpiecznym serwerze. Nie są one przekazywane poza Unię Europejską.

Więcej informacji można znaleźć na stronie docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-overview/security-and-compliance.html

Udostępnianie danych osobowych

Nie sprzedajemy, nie wymieniamy ani nie wypożyczamy danych osobowych użytkowników innym podmiotom. Możemy udostępniać ogólne zagregowane informacje demograficzne niepowiązane z żadnymi danymi osobowymi dotyczącymi odwiedzających i użytkowników naszym partnerom biznesowym, zaufanym podmiotom stowarzyszonym i reklamodawcom w celach określonych powyżej.

Strony internetowe osób trzecich

Użytkownicy mogą znaleźć w naszej Witrynie reklamy lub inne treści, które zawierają łącza do witryn i usług naszych partnerów, dostawców, reklamodawców, sponsorów, licencjodawców i innych stron trzecich. Nie kontrolujemy treści ani linków, które pojawiają się na tych stronach i nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki stosowane przez strony internetowe powiązane z naszą Witryną lub z niej pochodzące. Ponadto te witryny lub usługi, w tym ich zawartość i łącza, mogą ulegać ciągłym zmianom. Te witryny i usługi mogą mieć własne polityki prywatności i zasady obsługi klienta. Przeglądanie i interakcja na jakiejkolwiek innej stronie internetowej, w tym na stronach, które mają link do naszej Strony, podlega własnym warunkom i zasadom tej strony.


Strony trzecie, które dostarczają i/lub publikują treści za pośrednictwem naszego Produktu, będą uważane za administratorów danych w odniesieniu do wszelkich danych osobowych zawartych w treściach przesłanych przez taką stronę do Produktu ("Treści stron trzecich") oraz wszelkich innych danych osobowych przetwarzanych w związku z takimi Treściami stron trzecich. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie przetwarzania, dla którego ITACWT Limited jest administratorem danych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych zawartych w Treściach Osób Trzecich należy skontaktować się z zewnętrznym dostawcą odpowiedzialnym za takie Treści Osób Trzecich.

Ujawnienie korzystania z usług Google API:

ITACWT Limited korzysta z usług interfejsu programowania aplikacji (API) Google, aby umożliwić korzystanie z funkcji coachingu (tj. korzystanie z konta Gmail do logowania się na platformie ITACWT Limited).


Korzystanie przez ITACWT Limited z informacji otrzymanych z interfejsów API Google będzie zgodne z zasadami dotyczącymi danych użytkownika usług Google API, w tym z wymogami dotyczącymi ograniczonego użytkowania.


Rodzaje danych gromadzonych za pośrednictwem usług Google API

Informacje gromadzone i wykorzystywane w ramach tych usług API obejmują dane osobowe, takie jak adresy e-mail, informacje z kalendarza oraz imiona i nazwiska.


Korzystanie z danych usług Google API

Informacje Google są wykorzystywane przez naszych programistów systemowych w celu dostarczania lub ulepszania funkcji skierowanych do użytkownika, które są istotne dla doświadczenia użytkownika. Zasady i procedury ITACWT Limited określają wymagania, które zabraniają nieautoryzowanego wykorzystania danych na platformie.


W celu wprowadzenia ulepszeń na platformie może zaistnieć potrzeba udostępnienia informacji użytkownika innym wewnętrznym członkom zespołu ITACWT Limited; jednak zasady ITACWT Limited wymagają, aby ten rodzaj udostępniania był wykonywany tylko wtedy, gdy ITACWT Limited wyznaczył następujące elementy:

1- niezbędne do zapewnienia lub ulepszenia funkcji skierowanych do użytkownika, które są widoczne w interfejsie użytkownika aplikacji żądającej

2- zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa


Członkowie zespołu ITACWT Limited nigdy nie mogą wykorzystywać ani przekazywać danych o ograniczonym zakresie w celu wyświetlania użytkownikom reklam. Obejmuje to spersonalizowane, przekierowane i oparte na zainteresowaniach reklamy.


Zabezpieczanie danych

ITACWT Limited ustanowiła zasady i procedury, które określają odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony poufnych informacji użytkownika.


Prywatność danych

Przywiązujemy dużą wagę do zachowania bezpieczeństwa i prywatności danych użytkowników. Więcej informacji.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

ITACWT Ltd ma prawo do aktualizacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Kiedy to zrobimy, zaktualizujemy datę aktualizacji na dole tej strony. Zachęcamy użytkowników do częstego sprawdzania tej strony pod kątem wszelkich zmian, aby być na bieżąco z tym, w jaki sposób pomagamy chronić gromadzone przez nas dane osobowe. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszej polityki prywatności i zapoznawanie się z jej modyfikacjami.

Akceptacja niniejszych warunków przez użytkownika

Korzystanie z niniejszej Witryny oznacza akceptację niniejszych zasad. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi zasadami, nie korzystaj z naszej Witryny. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmian w niniejszej polityce będzie uznawane za akceptację tych zmian.